Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Carrer Montalegre 4.I

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_148:
20
Pend: prop_149:
5192
Pend: prop_95:
Carrer Montalegre 4.I
Pend: prop_151:
UTM X: 430416,00000 | UTM Y: 4581737,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

La intervenció arqueològica realitzada a la finca situada al carrer Montalegre, 4.l., dins de la Facultat de Geografia i Història de la UB, va comportar dos tipus d’actuacions. En primer lloc, al sector 1, situat en l’espai entre la nova facultat i la pista poliesportiva annexa a la Casa de la Misericòrdia, l’actuació va consistir en el seguiment i excavació dels rebaixos de terres necessaris per a dur a terme la col·locació d’una sèrie de tubs de la xarxa de clavegueram. Aquest rebaix tenia una direcció nord-est/sud-oest i se'n va excavar una llargària de 24 m., amb una amplada de 2,30 m. arribant a una fondària de 2 m. (11,05 m. s.n.m.). En segon lloc, al sector 2, els treballs van consistir en la realització d’una cala de 9,60x5,30 m. en el pati interior del nou edifici universitari per a col·locar una trituradora per a les deixalles, arribant a una fondària de 4,5 metres. La cota final va ser de 8,5 m. s.n.m. Pel que fa als resultats obtinguts, en el sector 2 tan sols es va documentar una estratigrafia d’origen geològic, producte de les diferents acumulacions sedimentàries al·luvials aportades per les diferents rieres provinents de la Serralada de Collserola. En canvi, al sector 1, la intervenció arqueològica va posar al descobert un grup d’estructures relacionades amb un forn ceràmic que fou utilitzat en la fabricació de ceràmica vidrada, des del segle XVIII fins el segle XIX. El tipus de forn és conegut com de tradició àrab (o moruns), els quals es caracteritzen per ser de tiratge superior (en contraposició als de flama invertida). Un exemple de forn amb aquestes característiques i d’una cronologia similar el trobem encara sencer a l’obrador de Can Salamó, a la Bisbal. Un element interessant de la intervenció va ser la localització d’un gran nombre d’elements necessaris per a dur a terme la cocció, cosa que va permetre establir el tipus de ceràmica produïa aquest forn. A la vegada, també es van documentar dipòsits i safareigs relacionats amb la producció ceràmica. A partir de mitjans del segle XIX, concretament el 1859, el forn s’amortitzaria amb la construcció d’algun mur que formaria part de la Casa de la Misericòrdia (segons els dibuixos dels Quarterons de Miquel Garriga i Roca). Finalment dins del segle XX, es van documentar estructures relacionades amb la construcció de la nova Facultat d’Història i Geografia de la UB.

Pend: prop_74:

  • Pend: prop_125: Toponímia / nomenclàtor | Pend: prop_126: 01/01/1865

    Carrer de Montalegre

    El nom prové del monestir de canongesses augustinianes de la Mare de Déu de Montalegre fundat l'any 1362, edifici que passà després a ser de la Casa de la Caritat de Barcelona.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Indústria / Forn

Pend: prop_163:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Dipòsit

Pend: prop_163:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Pend: prop_163:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.
Pend: prop_164:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Parcialment eliminat / Amb control arqueològic

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Tapat

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció Legal
Pend: prop_141:
Clases

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
25 d'abril - 23 de juny de 2005
Pend: prop_115:
Excavació
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Carles Carbonell Badia - ACTIUM
Pend: prop_118:
Clavegueram de les noves Facultats de Geografia i Història i Filosofia
Pend: prop_119:
Universitat de Barcelona / Universitat de Barcelona

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_Docu:

Llicència de Creative CommonsPend: CC_Doc_1 Pend: CC_Doc_2

Pend: Prop_bibliography:

  • CARBONELL BADIA, C., 2007. "Estudi del conjunt d’estris utilitzats en el procés de cocció de la ceràmica vidrada", III Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya (Sabadell, 2006), Associació Catalana per a la Recerca en Arqueologia Medieval (ACRAM), pp. 41-51.

Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona