Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Muralla Romana. Castellum.

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Adreces:
Carrer Regomir 6
Carrer Ataülf 9
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 0,00000 | UTM Y: 0,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Muralla Romana. Castellum.

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

La intervenció arqueològica portada a terme en les obres del projecte de millora de la planta baixa de l’edifici situat al carrer del Regomir, 6 – carrer d’Ataülf, 9 per a ús com a Casa de Família vinculada a la Comunitat de Sant Egidi ha permès identificar estructures i nivells arqueològics amb un ventall cronològic que ens situa des d’època romana fins a època contemporània i complementar l’estudi ja existent de la intervenció realitzada l’any 2004.
Les estructures més significatives corresponen a la muralla i a la torre de planta circular d’època baix imperial. Ambdues estructures van formar part del programa constructiu que doblava el gruix de la muralla augustal i afegia la construcció de les torres a l’estructura defensiva de mitjan segle III- inicis del segle IV dC. Aquesta estructura amortitza un mur d’època imperial.
Tant la muralla com la torre presenten un parament exterior d’opus quadratum i tot el rebliment interior està realitzat amb opus caementicium, a l’interior del qual s’hi ha pogut localitzar una peça treballada reaprofitada pertanyent a una cupae.
Amortitzant aquestes estructures es documenten diversos estrats de rebliment i la construcció de dos murs, un d’ells de funcionalitat indeterminada del que s’ha conservat un petit testimoni i un segon mur, que utilitza com a fonamentació la muralla de la fase anterior, i que correspondria al mur de tancament nord d’una habitació interior de l’edifici. Aquest fou localitzat durant la intervenció arqueològica realitzada l’any 2004. D’aquest mateix període en destaca un hipogeu situat a l’angle nord-oest de l’àmbit i adossat tant a la torre com a la muralla baix imperial.
Finalment, la intervenció ha permès localitzar la rasa de construcció de l’actual finca construïda l’any 1857 per Josep Fontseré juntament amb un pou de registre d’aquest mateix moment.

En imatges

Notícies històriques:

  • Tipus: Notícies / documents | Data: 1857

    Any de construcció de l'edifici per Josep Fontseré


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Estructures defensives i militars / Muralla

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 200 - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.

Patrimoni Immoble / Estructures defensives i militars / Torre

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 200 - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 299 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Altres

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Bloc de pisos

Cronologia inicial:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - Actualitat

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Conservació

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Declarat BCIN / BIC
Classificació:
Monument històric
Data Declaració:
03-06-1931
Núm. BOE:
04-06-1931
Núm. Registre Estatal:
(R.I.) - 51 - 0000417 - 00000
Comentari:
Muralles romanes.
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Nivell A
Data aprovació:
Protecció Ajuntament
Comentari:
Conjunt de la muralla romana.

Actuacions:

Data:
21 - 29 de desembre de 2017 / 9- 12 de febrer de 2018
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Núria Cabañas Anguita
Motivació:
Adequació de l'immoble com a casa de família
Promotor/propietari:
Associació Cultura, Solidariat i Pau - Comunitat de Sant Egidi / Fundació Bancària La Caixa

Documentació

Documentació:

Llicència de Creative CommonsAquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons

Bibliografia:

  • CABALLÉ, F.; GONZÀLEZ, R. , 1997. "Estudi documental de la finca del carrer Regomir 7-9 de Barcelona". Informe dipositat al MHCB. Inèdit
  • CABAÑAS ANGUITA, N. , 2019. “Muralla romana. Castellum”, Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2017, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona, pp. 124-125.
  • MIRÓ, C., 2011. "Els balnea de les domus de Barcino", Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis 07, MHCB, Barcelona, pp. 68-83.
  • PUIG VERDAGUER, F.; RODÀ, I., 2010. Les muralles de Barcino. Noves aportacions al coneixement de l'evolució dels seus sistemes de fortificació, Institut de Cultura - MUHBA, Barcelona.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona