Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Carrer Palma de Sant Just 2

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
3
Codi d'illa:
13176
Adreces:
Carrer Palma de Sant Just 2
Plaça Sant Just 2
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431301,00000 | UTM Y: 4581572,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

Intervenció realitzada amb motiu de la rehabilitació de la finca del carrer de la Palma de Sant Just, 2 i la Plaça de Sant Just, 5, a tocar de l’església dels Sants Just i Pastor i la capella de l’Esperança. Es documentaren estructures relacionades amb el sanejament de la finca, un paviment de lloses corresponent a un pati interior compartimentat en èpoques posteriors i dos pous quadrangulars. El conjunt se situa entre els segles XIX i XX.
A la sala sud-oest es localitzà una estructura semicircular que podria correspondre a un absis. Es troba relacionat amb una estratigrafia de finals del segle XVII i principis del segle XVIII, tot i que sense nivells de circulació. L’element podria vincular-se a l’església romànica, tot i que segons els estudis i la planimetria disponible, aquest estaria desplaçat 5 m a l’est de la proposta de Beltrán de Heredia (2016). De confirmar-se la hipòtesi de Beltran de Heredia, l’absis evidenciat podria correspondre a algun tipus de capella lateral. La proposta del temple romànic de Frederic Pau Verrié tampoc concorda amb l’absis documentat, 2 m al sud-est. El seu arrasament podria haver estat motivat per la construcció del campanar ortogonal al segle XVI, tot i que els materials proporcionen una cronologia posterior. Resulta més versemblant que la seva destrucció es produís en el context d’altres reformes. A partir de la documentació conservada al catàleg dels pergamins de la Basílica dels Sants Just i Pastor de Barcelona (1173-1399), juntament amb les notes històriques del arxiu parroquial de la Basílica, s’obtenen algunes dades destacables sobre, la capella de Sant Celoni que corresponia a una petita capella documentada al segle X i que la interpretació clàssica situa per sota l’actual temple actual. La ubicació de les restes documentades a la present intervenció, encaixen perfectament tant per dimensions, característiques com per ubicació en la zona on caldria situar aquesta petita capella.

Notícies històriques:

 • Tipus: Notícies / documents | Data: 8 d'abril de 1293

  Arxiu de la Basílica dels Sants Just i Pastor: Obra, llibre 33, f. 52r

  Correspon al pergamí més antic conservat a l’arxiu parroquial en el qual s’esmenta la capella de Sant Celoni, i on es diu que es prop de l’església de Sant Just i de al casa dels Fiveller.

 • Tipus: Notícies / documents | Data: 31 de març de 1346

  Arxiu dels Sants Just i Pastor: Obra, llibre 33, f. 46r-47r. Trasllat del notari Antoni de Solà 1396, novembre, 24, d’un altre trasllat de Ramon Morell de 1356, juliol, 6. També inclou la validació del batlle de Barcelona

  El bisbe, Fra. Bernat Oliver, atén a la suplica dels obrers i autoritza que s’incorpori al nou temple en construcció la capella amb aquests altars que es troba dins l’àrea de l’edifici. (A com. LI. 5; A. O. LI. 7, fol.19; A. O. LI 33 fol.120 i doc 17) En referència a la Capella de Sant Celoni i Sant Bartomeu.

 • Tipus: Notícies / documents | Data: 9 de juny de 1347

  “Arnau Rossell, rector, i Antoni Bonamich, benefi ciat, de la capella de Sant Celoni a la ciutat de Barcelona donen possessió de l’esmentada capella i dels seus propis habitatges, contigus, als obrers de l’església dels Sants Just i Pastor.”


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Edifici de culte o religiós / Capella

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / 803 - 1000 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 1150 - 1285 d.C.

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Casa

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Parcialment eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Senyalitzat

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció legal Ajuntament
Data aprovació:
Protecció Ajuntament

Actuacions:

Data:
15 de setembre - 3 de novembre de 2017
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Roser Arcos López. iPAT Serveis Culturals
Motivació:
Rehabilitació de la finca
Promotor/propietari:
Fundació La Caixa

Documentació

Documentació:

Llicència de Creative CommonsAquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons

Bibliografia:

 • ARCOS LÓPEZ, R. , 2019. “Carrer de la Palma de Sant Just, 2; Plaça de Sant Just, 5”, Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2017, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona, p. 135-139.
 • BELTRÁN DE HEREDIA, J., 2016 “Los nuevos hallazgos arqueológicos de la Basílica dels sants Màrtirs Just i Pastor y la dualidad de baptisterios en Barcelona” .A. “La dualitat de baptisteris en les ciutats episcopals del cristianisme tardoantic”. Actes del I Simposi d'Arqueologia Cristiana. Barcelona, p. 99-123
 • BELTRÁN DE HEREDIA, J. , 2013 “ Nuevos datos sobre el primer cristianisme en Barcino: los orígenes de la Iglesia de Sant Just i Pastor de Barcelona”. XVI Congreso Internazionales di Archeologia Cristiana, Roma.
 • BELTRÁN DE HEREDIA, J., 2015. "La basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor: la ciutat cristiana i visigoda" Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, QUARHIS, 11.pp. 207-209
 • BELTRÁN DE HEREDIA, J. , 2016. "Barcelona, la topografia de un centro de poder visigodo: catòlios y arrianos a través de la arqueología" A: Spaniae vel Galliae. Territorios, topografia y arquitectura de las Seds Regiae visigodas. Anejo de Archivo Español de Arquelogía. Madrid. CSIC
 • GUIRAL PELEGRIN, C.; BELTRÁN DE HEREDIA, J. ; FONT PAGÈS, L., 2017. "Nuevos datos sobre las pinturas del Aula o sala de recepción del Obispo del primer grupo episcopal de Barcelona, siglos V¨-VÏ". Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona. QUARHIS,13, pp. 90-111
 • VERRIÉ FAGET, F.P., 1944. "La Iglésia de los Santos Justos y Pastor". BarcelonaÇ: Aymá 8Barcelona Històrica y Monumental)

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona