Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Estació Liceu

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Adreces:
La Rambla
Pla Boqueria
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 430883,00000 | UTM Y: 4581400,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Estació Liceu

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

La intervenció es va realitzar en dues fases. A la primera fase de la intervenció, es van efectuar dos sondejos (cala A i cala B) a la calçada de la Rambla (costat Besòs), perpendiculars a les voreres. Les cales, que abastaven la secció de l’àrea afectada per l’ampliació de l’andana de l’estació de Liceu, tenien unes dimensions aproximades de 2,70 m. de llargada per uns 0,80 m. d’amplada. S’hi va aprofundir fins a aproximadament 0,65 m. del nivell de circulació actual a la calçada de la Rambla. Durant la segona fase de la intervenció, es va excavar en extensió, també a la calçada de la Rambla (costat Besòs), una àrea que va ser anomenada sector 1000, la qual englobava les dues cales efectuades en la primera fase i abastava l’àmbit afectat per l’ampliació de l’andana de l’estació. Aquesta àrea tenia unes dimensions d’uns 7,5 per uns 3 m., fins a la profunditat de 2 m. respecte el nivell de circulació actual de la Rambla, i aproximadament 7,5 m. per 2,5 m., per sota d’aquesta cota, fins arribar a la cota de 2,78 m. s. n. m. El procés d’excavació va comportar el desmuntatge d’estructures, que es va efectuar sota control arqueològic en tot moment. També durant la segona fase, es va portar a terme la supervisió arqueològica dels moviments de terra en el que es va anomenar sector 2000, pel fet que la cota de partida era el nivell de circulació de l’andana (3,27 m. s. n. m.), a diferència del sector 1000, on ho era el nivell d’ús de la Rambla. Concretament, en aquest sector es van efectuar un total de quatre forats amb unes dimensions aproximades de 1,3 m. de costat per 1,1 m. de fondària. El quart dels forats fou excavat per tal de construir un ascensor. Tingué unes dimensions de 2,3 per 2,4 m. i una profunditat de 1,7 m. Les estructures localitzades al sector 1000 es va relacionar amb el portal de la Boqueria.
Així, en primer lloc, tindríem part del mur, a nivell de fonamentació i sense que se n’hagués conservat la cara vista, de la torre oriental del portal de la Boqueria, de la qual es tenia constància de la seva existència al segle XIII i que probablement fou reconstruït al segle XIV ja a la zona de l’actual Pla de la Boqueria. Documentalment, es coneix que el portal fou enderrocat durant el darrer terç del segle XVIII. L’estructura localitzada correspondria, concretament, al mur de la torre més pròxim al mar, perpendicular a l’actual traçat de la Rambla. Pel que fa a la resta d’estructures, es va documentar un possible pou a l’interior de la torre, que estaria en ús de manera coetània a aquesta; les restes de la fonamentació del mur frontal de tancament pel sud-oest de la torre, o podria tractar-se d’un reforçament de la fonamentació de la torre oriental del portal. Per últim es van documentar les restes d’un altre mur que es va relacionar amb el tancament d’una habitació de l'inyerior de la torre. Totes les estructures arqueològiques s’englobaven entre el segle XIV i la darreria del segle XVIII. També es va documentar estrats d’època romana tardana, entre els segles I-III dC.i els segles IV-V dC, que es van atribuir a diverses sitges i retalls localitzats a la intervenció arqueològica realitzada a la mateixa estació del Liceu, al costat del Llobregat. Per últim, es va localitzar un estrat d’època prehistòrica. Aquest no va proporcionar cap element definitori que ens permeti acotar-lo cronològicament amb major exactitud. Per tant, caldrà esperar a futures intervencions arqueològiques que és puguin realitzar en la zona per obtenir informació sobre l’ocupació humana en època prehistòrica en aquest sector de la Rambla de Barcelona.

En imatges

Notícies històriques:

 • Tipus: Notícies / documents | Data: 1255

  Apareix citat per primera vegada en un document el portal de la Boqueria.

 • Tipus: Notícies / documents | Data: 1704

  Iniciat l'enderrocament del portal de la Boqueria.

 • Tipus: Notícies / documents | Data: 1775

  S'inicia la reforma de la Rambla.

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 01/01/1865

  Pla de la Boqueria

  Dit també pla de l'Os. El mercat que porta el nom de Boqueria s'inaugurà el 1840.

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 01/01/1865

  La Rambla

  Passeig que separa el primer recinte emmurallat de Barcelona del Raval, i va des del Port fins a la plaça de Catalunya. S'inicia la urbanització a mitjan segle XVIII, quan era sols un camí i un torrent ocasional amb les muralles del rei Jaume a un costat i convents a l'altre.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Estructures defensives i militars / Muralla

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1285 - 1359 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Cronologia inicial:
Preurbà / Prehistòria / Bronze / 2100 - 800 a.C.
Cronologia final:
Preurbà / Prehistòria / Bronze / 2100 - 800 a.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Parcialment eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Tapat

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Declarat BCIN / BIC
Classificació:
Monument històric
Data Declaració:
20-04-1949
Núm. BOE:
05-05-1949
Núm. Registre Estatal:
(R.I.) - 51- 0000417 - 00000
Comentari:
Decret de Protecció de castells espanyols.
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
21 de gener - 3 de novembre del 2006
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Laia Santanach Suñol - Vanesa Triay Olives - ATICS SL.
Motivació:
Reforma estació metro
Promotor/propietari:
Gisa / Ajuntament de Barcelona

Documentació

Documentació:

Llicència de Creative CommonsAquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons

Bibliografia:

 • MEDINA GUERRERO, E.; SANTANACH SUÑOL, L., 2011. "La intervenció arqueològica a l'Estació de Liceu de la Línia 3 dels FMB (Rambla-Pla de la Boqueria, Districte de Ciutat Vella, Barcelona). La muralla i el desenvolupament urbà a l'exterior del primer recinte fortificat medieval de Barcelona", Actes del IV Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna. Ajuntament de Tarragona / ACRAM. Tarragona. Pp: 385-392.
 • PUJADES CAVALLERIA, J., 2007. "Balanç anual de l’activitat arqueològica a la ciutat (2006)", Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis 03, MHCB, Barcelona, pp. 183-213.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona