Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Horta-Guinardó
Codi de parcel·la:
1
Codi d'illa:
10515
Adreces:
Carrer Sant Antoni Maria Claret 167-171
Carrer Sant Quintí 55-95
Carrer Mas Casanovas 70-90
Carrer Cartagena 334-372
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 430996,00000 | UTM Y: 4584919,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

El control arqueològic de l’obertura de rases, tant dins del complex hospitalari com a fora, va permetre documentar evidències anteriors a la construcció de l’hospital.
Aquestes restes es concentraven en dues zones a l’interior del complex i van mostrar una seqüència estratigràfica que es pot resumir en 4 fases.
A llevant del pavelló de Sant Salvador i de Sant Leopold, es van detectar nivells que contenien ceràmica datable a l’entorn del canvi d’era. L’altra fase consisteix en la troballa de tres inhumacions individuals, les quals presentaven diferències en el seu ritual funerari i aparentment no sembla que estiguessin relacionades. Cronològicament, una tenia un post quem del segle I d.C., mentre que de les altres dues únicament es va poder afirmar que eren anteriors al segle XVII.
Finalment, també es va poder documentar una sitja, amortitzada al segle XIX, en el moment de construcció d’un edifici, el qual fins ara, ha estat impossible d’identificar.

Notícies històriques:

  • Tipus: Notícies / documents | Data: 1930

    Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Cronologia inicial:
Preurbà / 218 - 10 a.C.
Cronologia final:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Aïllat / Inhumació / Fossa

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 100 - 199 d. C.
Cronologia final:
Desconeguda

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Aïllat / Inhumació / Fossa

Cronologia inicial:
Desconeguda
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1836 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Agrícola / Sitja

Cronologia inicial:
Desconeguda
Cronologia final:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1917 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Conservació

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Declarat BCIN / BIC
Classificació:
Monument històric
Data Declaració:
19-05-1978
Núm. BOE:
19-07-1978
Comentari:
Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Nivell A
Comentari:
Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau

Actuacions:

Data:
Del 23 de setembre al 31 de desembre de 2009
Tipus:
Seguiment
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Daniel Vázquez Álvarez, Codex, s.c.c.l.
Motivació:
Construcció d'una galeria de serveis
Promotor/propietari:
Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Documentació

Bibliografia:

  • VÁZQUEZ ÁLVAREZ, D., 2010. "Pavellons de Sant Leopold i Sant Salvador, Hospital de la Sant Creu i Sant Pau", Anuari d'arqueologia i patrimoni de Barcelona 2009. Muhba, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona. p. 160.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona