Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: carrer dels Còdols 9, local 4.

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Adreces:
carrer dels Còdols 9, local 4.
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 0,00000 | UTM Y: 0,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

Amb motiu de la rehabilitació del local 4 del carrer dels Còdols,6 es duu a terme el control arqueològic dels rebaixos del solar fins assolir la cota requerida per l’obra. Tanmateix es duen a terme 3 sondeigs ( dos sense control arqueològic) com a pas previ al rebaix general.
L’espai del local es va delimitar en 3 àmbits. A banda de paviments contemporanis i les seves preparacions juntament amb reformes i clavegueres del segle XIX-XX relacionades amb la construcció de l’edifici, es documenten un seguit d’estructures prèvies o relacionades amb el mateix.
Dins l’àmbit 1 es documenten les restes de dues fosses sèptiques adscrites al segles XVIII-XIX. Ja dins el marc dels segles XVII-XVIII es documenta la presència d’un mur UE 22, una volta de càrrega UE 17 i, d’una pilastra UE 21 aïllada de funcionalitat indeterminada i sense cap relació amb les estructures del voltant.
Destacar la presència d’un nivell estratigràfics UE 12 d’on es recupera un volum prou elevat de material ceràmic i gran quantitat de tres-peus de terrisser relacionats amb el rebuig d’algun obrador o forn ceràmic proper a la finca.
Es recupera dins l’àmbit 2 un fragment sencer d’una gran pica treballada en pedra calcària, amb el forat de desguàs corresponent, abocada dins l’estructura negativa UE 44 formada per un retall de funcionalitat indeterminada amortitzat per materials dins un marc cronològic ampli entre els segles XVII-XIX.
Al mateix àmbit es documenta en planta un altre estructura negativa UE 45, formada per una cubeta o fossa de funcionalitat indeterminada, localitzada a cota d’obra i va restar sense excavar.
A l’àmbit 3 es documenta una estructura construïda UE 23, el qual realitza la funció de fonamentació de l’edifici actual.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Fossa sèptica

Cronologia inicial:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1917 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - Actualitat

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Bo

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Cobert

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Zona arqueològica
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció legal Ajuntament
Data aprovació:
Protecció Ajuntament

Actuacions:

Data:
Del 13 al 24 de Gener de 2020.
Tipus:
Seguiment
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Carles Navarro Barberán, Catarqueòlegs SL.
Motivació:
Projecte de reforma del local.
Promotor/propietari:
Privat

Documentació

Documentació:

Llicència de Creative CommonsAquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons

Bibliografia:

  • FABRE, J; HUERTAS, J., 1977. Tots els barris de Barcelona. L’eixample i la Barcelona vella. Volum V. Edicions 62. Barcelona

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona