Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Plaça Sant Miquel

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
1
Codi d'illa:
12165
Adreces:
Plaça Sant Miquel
Carrer Gegants
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431214,00000 | UTM Y: 4581462,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

En una primera fase de la intervenció de l'any 1989 a la plaça Sant Miquel, es van practicar sondejos per tal de poder establir una primera valoració de les restes arqueològiques. En total es van realitzar 3 cales en diverses zones. La cala I, ubicada al sector A de la zona C, segons planimetria de la campanya 34, realitzada el 1973, amidava 4 m. x 4 m. i tenia com a objectiu la neteja de les estructures ja excavades per tal d’utilitzar-les com a referència per a la nova campanya. La cala II, que amidava també 4 m. x 4 m., estava ubicada a l’extrem més nord-oriental del sector B (campanya de 1973). La cala III, es va situar al sud de la cala I, a 8 metres. Tenia unes dimensions de 4,5 m. x 4,5 m. Per últim, es va obrir la cala IV que es tractava d’una ampliació de la cala III cap l’est amb unes mesures de 4,5 m. x 4,5 m. Davant dels resultats positius de les cales, es va procedir a l’obertura en extensió d’una zona situada al sud-est, entre la baixada de Sant Miquel, el carrer dels Gegants i l’edifici nou de l’Ajuntament. En total l’àrea amidava uns 450 m². Amb els resultats obtinguts es va poder establir una seqüència cronològica que abastava des de l’època romana fins l’actualitat. En època romana es va documentar diverses estructures que conformaven les dependències d’una domus. Aquesta domus tindria l’entrada principal pel decumanus principal, i l’altra pel cardum, i estava representada per diverses cubiculae, per un porticus i vestibulum, una ala i un peristylium el qual conservava a la part central l’impluvium; per un fauce i per diverses tabernae. Aquesta domus es va situar cronològicament entre el segle I i IV d. C., amb reformes durant el segle III-IV encaminades a compartimentar més l’espai de la domus. La següent fase, en època tardorromana, es va iniciar al segle V, i es van documentar remodelacions de l’espai de la domus per funcions diverses, trobant-se elements arquitectònics, escultòrics i ceràmics de la fase anterior dins dels seus paraments. D’aquest moment es va localitzar un forn i un pou, així com diversos murs. La tercera fase, en època alt-medieval, estava representada per un grup de retalls que es van identificar com a sitges amb una cronologia al voltant del segle VIII i amortitzades al segle X. La següent fase es va situar en època baix medieval i moderna encara que es va poder distingir dos moments. En el primer, entre el segle XIV i XVI, es van documentar diverses fonamentacions, pous i escombreres que es van relacionar amb el palau del noble Lluís de Centcelles a la Baixada de Sant Miquel. El segon moment s’ubicava entre el segle XVII i XVIII, i implicava la continuïtat d’aquest casal, segons indicava l’estratigrafia i les restes materials. Aquest període es va tancar cap a finals del segle XVIII inicis del segle XIX amb l’enderroc de les cases i la construcció dels nous edificis, les fonamentacions dels quals van afectar diversos paviments romans, així com la distribució per la zona de diverses fosses sèptiques. També es va incloure dins d’aquesta darrera fase, a mitjans del segle XIX, la construcció d’una xarxa de clavegueres que va afectar diverses estructures.

Notícies històriques:

  • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 12/06/1980

    Plaça de Sant Miquel

    La plaça ocupa l'espai deixat per l'enderroc de l'església parroquial de Sant Miquel Arcàngel i d'una illa de cases. La primitiva església s'ensorrà el 1147. Reconstruïda, subsistí fins a l'any 1868. El seu frontis es traslladà: és el portal lateral de l'església de la Mercè, al carrer Ample. L'illa de cases s'enderrocà l'any 1967.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Domus

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Indústria / Forn

Cronologia inicial:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Pou

Cronologia inicial:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Agrícola / Sitja

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / 715 - 803 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 1000 - 1150 d.C.

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Casa

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1359 - 1472 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Bloc de pisos

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Canalització

Cronologia inicial:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - 1953 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Parcialment eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Tapat

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Nivell B
Data aprovació:
Clases
Comentari:
Conjunt especial del sector de les muralles romanes.

Actuacions:

Data:
1989
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Beatriu Miró i Juàrez, Maria Raya de Cárdenas.
Motivació:
Construcció d'un aparcament subterrani
Promotor/propietari:
Societat Municipal d'Aparcaments S.A./ Ajuntament de Barcelona

Documentació

Documentació:

Llicència de Creative CommonsAquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons

Bibliografia:

  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., "La Barcelona tardoantiga: urbanisme, societat i comerç als segles V-VII". XI Congrés d'Història de Barcelona, La ciutat en xarxa (Barcelona, 2009), Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona. [Data de consulta: 24/11/2010] http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric/catala/activitats/congres/11congres/resums11.html
  • BERNI, P; CARRERAS, C., 2001. “El circuit comercial de Barcino: reflexions al voltant de les marques amfòriques”. Faventia, vol 1, núm. 23, p.103-129.
  • CORTÉS, A., 2011. "L'arquitectura domèstica de la ciutat romana de Barcino". Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona. QUARHIS, 7. p. 16-66
  • GRANADOS GARCÍA, J. O. [et al.]., 1993. "Plaça Sant Miquel", Anuari d’intervencions arqueològiques a Catalunya. Època romana. Antiguitat tardana. Campanyes 1982-1989, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp. 104-105.
  • GRANADOS, O.; RIERA, S.; MIRÓ, C.; PUIG, F., 1995.Guia de la Barcelona romana i alt-medieval. ICUB. Ajuntament de Barcelona.
  • HUERTAS ARROYO, J.; PEÑA CERVANTES, Y.; MIRO ALAIX, C., 2017. “La panadería de la calle Avinyó y el artesanado tardorromano en la ciudad de Barcino (Barcelona)". SPAL 26. pp. 237-258.
  • MIRÓ, C., 2011. "Els balnea de les domus de Barcino", Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis 07, MHCB, Barcelona, pp. 68-83.
  • RAYA, M.; MIRÓ, B., 1991. "Excavació arqueològica a la plaça de Sant Miquel", Tribuna d’arqueologia 1989-1990, Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp. 157-158.
  • RAYA, M.; MIRÓ, B., 1994. "Una domus augustea en la plaza de Sant Miquel de Barcelona", XIV Congreso Internacional de Arqueología Clásica: La ciudad en el mundo romano (1993), Tarragona, pp. 349-350.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona