Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Domus Avinyó

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
8
Codi d'illa:
12159
Adreces:
Carrer Avinyó 15
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431166,00000 | UTM Y: 4581395,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Domus Avinyó

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

Els treballs realitzats al carrer Avinyó, número 15 s’han realitzat dins del projecte de museïtzació de les restes romanes conservades al soterrani de l’edifici, emmarcat dins el Pla Bàrcino. Aquests s'han centrat en dos punts: el control de l'enderroc del mur del segle XIX que tancava l'espai pel seu costat sud i l'excavació del rebaix necessari per situar el dau de formigó de suport de la biga de ferro de la passarel·la del jaciment.
A l'interior del mur esmentat s'han recuperat diversos elements arquitectònics reaprofitats, dels quals s'ha de remarcar la presència d'un carreu de la muralla baiximperial.
L'excavació va ser posterior a la tasca d'enretirar l'element de pedra volcànica (identificada com un molí), documentada durant l'excavació dels anys 2003-2004, ja que era l'únic lloc on no s'afectaven estructures i permetia la situació del pilar de la biga amb seguretat, tant per al públic com per a les restes arqueològiques. La zona afectada, va permetre confirmar la presència del terreny natural a la cota on es va donar per finalitzada l'excavació. La presència del molí i del forn proper pot confirmar la hipòtesi d'una activitat relacionada amb un possible obrador de pa en aquest indret de la ciutat que devia perdurar durant un llarg període de temps.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Altres

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Conservació

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Declarat BCIN / BIC
Classificació:
Monument històric
Data Declaració:
03-06-1931
Núm. BOE:
04-06-1931
Núm. Registre Estatal:
(R.I.) - 51 - 0000417
Comentari:
Muralla romana
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Nivell A
Comentari:
Conjunt de la muralla romana

Actuacions:

Data:
10 octubre - 31 desabre de 2014
Tipus:
Tipus d'actuació
Tipus admin..:
Tipus actuació administrativa
Director / Autor:
Josefa Huertas Arroyo
Motivació:
Museïtzació
Promotor/propietari:
Institut de Cultura de Barcelona / Ajuntament de Barcelona

Documentació

Bibliografia:

  • HUERTAS ARROYO, J. , 2016. “Domus Avinyó”, Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2014, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona, pp. 94
  • HUERTAS ARROYO, J.; PEÑA CERVANTES, Y.; MIRO ALAIX, C., 2017. “La panadería de la calle Avinyó y el artesanado tardorromano en la ciudad de Barcino (Barcelona)". SPAL 26. pp. 237-258.
  • VILARDELL, A., 2008. "Les restes romanes del carrer Avinyó dins l'urbanisme de Barcino". Ex Novo, 5. p.59-79.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona