Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: La Rambla

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Adreces:
La Rambla
Laietana, Via
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 430920,00000 | UTM Y: 4581425,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

Aquesta intervenció arqueològica es va realitzar simultàniament a la Rambla i a la Via Laietana. Va consistir en el seguiment de les rases de telefònica que mesuraven entre 1 i 1,80 m. d’amplada i arribaven fins a una cota de 2,10 m. de profunditat respecte el nivell actual del carrer. En el cas de la Rambla, les rases es van realitzar a banda i banda del passeig central, obrint el carrer des del Portal de Sant Pau fins a Canaletes. En el cas de la Via Laietana, els treballs es van iniciar a l’alçada del carrer Sant Pere Més Baix.
A la zona de la Rambla, la fase cronològica més antiga que es va poder documentar corresponia a l’època medieval. Es van localitzar diversos trams de mur que formarien part de la muralla dels segles XIII-XIV. Aquests, estarien definits per carreus rectangulars, lligats amb morter de calç. En alguns trams encara conservaven restes d’arrebossat. Així, es van documentar restes de murs a la Rambla de Canaletes, davant dels núm. 136, 140 i 142 a una cota d’ entre 0,60 m. i 1 m. de profunditat respecte el nivell actual. Al número 132 de la Rambla, davant del carrer Santa Anna i del carrer Canuda, es van localitzar dos arcs amb dovelles de pedra a una profunditat de 2,45 m. i 1,70 m. respecte el nivell del carrer. Per altra banda, a la Rambla núm. 116, es va localitzar a una cota d’ 1,10 m. de profunditat les restes d’una torre de la muralla, amb un alçat conservat de 2,42 m. i un basament de 0,50 m. I per últim, a la Rambla de Santa Mònica – Plaça del Teatre, núm. 18–16, el tram de muralla es va trobar per sota de canalitzacions modernes.
Una segona fase cronològica correspondria a l’època moderna. A la plaça de Sant Josep, es va ampliar la rasa inicial i es van poder localitzar restes de murs i una roda de molí. Sembla que tot el conjunt formaria part d’una antiga foneria que es trobava localitzada al bell mig de la Rambla, i que es va enderrocar a finals del s.XVIII. I per últim, del s. XIX es va documentar a diversos espais de la Rambla una claveguera construïda amb maons i amb la coberta de volta, que presentava mides diverses depenent del tram en què es trobava. Així, presentava unes amplades entre 0,60 m. i 1 m. i unes alçades d’ entre 1 m. i 1,40 m. A la plaça del teatre també es va documentar un pou construït amb maons de 0,85 m. d’amplada.
Referent a la zona de la Via Laietana, es van localitzar diversos murs i una tomba tardorromana de tegulae parcialment trencada. Aquesta, es trobava a una cota de 2,20 m. respecte el paviment actual. Per altra banda, també es va recollir a la plaça del Duc de Medinacelli un fragment de llosa amb un escut en relleu. La pedra era calcària, porosa i presentava un gruix de 15 cm. L’escut representava la figura d’un animal, però li faltava el cap. La resta de troballes van ser canalitzacions de serveis d’època contemporània.

Notícies històriques:

  • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 01/01/1865

    La Rambla

    Passeig que separa el primer recinte emmurallat de Barcelona del Raval, i va des del Port fins a la plaça de Catalunya. S'inicia la urbanització a mitjan segle XVIII, quan era sols un camí i un torrent ocasional amb les muralles del rei Jaume a un costat i convents a l'altre.

  • Tipus: Notícies / documents | Data: 1908-1913

    Obertura de la Via Laietana


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Aïllat / Inhumació / Tomba

Cronologia inicial:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 715 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Cronologia inicial:
Desconeguda
Cronologia final:
Desconeguda

Patrimoni Moble Aïllat / Altres

Cronologia inicial:
Desconeguda
Cronologia final:
Desconeguda

Patrimoni Immoble / Estructures defensives i militars / Muralla

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1285 - 1359 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1285 - 1359 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Indústria / Taller

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Claveguera

Cronologia inicial:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Pou

Cronologia inicial:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Declarat BCIN / BIC
Classificació:
Monument històric
Data Declaració:
20-04-1949
Núm. BOE:
05-05-1949
Comentari:
Decret de Protecció de castells espanyols.
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
1 de març - 12 de juny del 1989
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Montserrat Prat - MHCB, Servei d'Arqueologia.
Motivació:
Rases fetes per telefònica
Promotor/propietari:
Telefònica S.A / Ajuntament de Barcelona

Documentació

Bibliografia:

  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., "La Barcelona tardoantiga: urbanisme, societat i comerç als segles V-VII". XI Congrés d'Història de Barcelona, La ciutat en xarxa (Barcelona, 2009), Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona. [Data de consulta: 24/11/2010] http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric/catala/activitats/congres/11congres/resums11.html
  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "Barcino, de colonia augustea a sede regia en época visigoda. Las transformaciones urbanas a la luz de las nuevas aportaciones de la arqueología". Arqueología, Patrimonio, y desarrollo urbano. Problemática y soluciones, Girona, pp. 31-49.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona