Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Parc del Guinardó

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Horta-Guinardó
Pend: prop_148:
1
Pend: prop_149:
7582
Pend: prop_95:
Avinguda Mare de Déu de Montserrat
Plaça Nen de la Rutlla
Carrer Grècia 1-11
Carrer Florència 2-10
Carrer Garriga i Roca 1-11
Pend: prop_151:
UTM X: 430609,00000 | UTM Y: 4585649,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_28: Parc del Guinardó

Pend: prop_33: Negatius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

La intervenció arqueològica va consistir en l’obertura de set sondejos amb unes mesures aproximades d’entre dos i tres metres quadrats cadascun, i el control arqueològic de les obres que afectaven el subsòl, per tal de documentar la possible presència de restes arqueològiques, i va concloure amb resultats negatius.
Tant els sondejos com el control es va realitzar en diferents vials del Parc Guinardó.
Els sediments observats durant el control corresponen, en alguns casos, a l’estrat geològic i en d’altres a aportacions antròpiques dipositades en el moment d’urbanització del parc.


Pend: view_type_crono

Pend: No_Content

Pend: No_type_crono


Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Conservació

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Protecció Física

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció legal Ajuntament

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
Del 7 al 25 d'agost de 2006
Pend: prop_115:
Sondeig
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Miquel Gea i Bullich
Pend: prop_118:
Projecte de millora del Parc Guinardó
Pend: prop_119:
Parcs i jardins. Ajuntament de Barcelona.

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_Docu:

Llicència de Creative CommonsPend: CC_Doc_1 Pend: CC_Doc_2


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona