Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Mercat de la Boqueria

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
55
Codi d'illa:
8169
Adreces:
Carrer Jerusalem
Plaça Gardunya
Mercat de la Boqueria.
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 430689,00000 | UTM Y: 4581467,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Mercat de la Boqueria

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

La intervenció arqueològica al Mercat de la Boqueria es va realitzar en dues fases. En una primera, es va procedir a prospectar la zona afectada amb diverses cales obertes. En la segona fase, donats els resultats de la prospecció, els treballs es van desenvolupar en la totalitat del solar i es van practicar un total de 3 cales en profunditat d’unes mesures de 2 x 2 m. per tal de poder establir una seqüència estratigràfica fiable del solar. En definitiva, es va poder establir un total de 3 fases cronològiques d’ocupació de la zona.
La primera es situaria a l’època altmedieval, entorn al segle XII, i es trobava representada per tres murs, dels quals alguns es van poder relacionar amb una seriació de nivell d’us, corresponents a paviments simples de terra piconada juntament amb calç i sorra. Aquests indicis es van interpretar com les restes d’edificacions prou sòlides que marcaven una ocupació extramurs prèvia al segle XVI. Les estructures documentades s’endinsaven sota el mercat de la Boqueria i dels vials immediats, i la façana de l’edifici es va situar a la part del carrer de Jerusalem. La segona fase s’ubicava en època moderna, a finals del segle XVI i segle XVII, moment en que es va iniciar la construcció del convent de Sant Josep (1586). L’excavació va posar al descobert que a partir del segle XVII es va produir una subdivisió o reparcel·lació de l’edifici medieval convertint-lo en diversos habitatges d’ús particular, adossats i amb façana al carrer de Jerusalem. Aquestes edificacions van perdurar fins el segle XIX, moment en que van ser enderrocades. La tercera fase, situada en època contemporània, estava representada per l’enderroc d’aquests edificis i la construcció del mercat de Sant Josep, que es va iniciar a partir de l’any 1840. La xarxa de serveis soterranis del mercat, les instal·lacions de cambres frigorífiques i de magatzem van afectar el subsòl.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Altres

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / 1000 - 1150 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Casa

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Patrimoni Immoble / Edifici de culte o religiós / Convent

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Comercial / Mercat

Cronologia inicial:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.
Cronologia final:
Cronologia

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Desconegut

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
Maig - juny de 1995
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Júlia Beltran de Heredia; Carme Miró i Alaix; Ferran Puig i Verdaguer
Motivació:
Remodelació i millora de les instal·lacions del Mercat de la Boqueria
Promotor/propietari:
Institut Municipal de Mercats / Ajuntament de Barcelona

Documentació

Sense contingut

Aquesta Intervenció no té documentació adjunta


Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona