Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Carrer Portal Nou 48

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_95:
Carrer Portal Nou 48
Pend: prop_151:
UTM X: 431521,00000 | UTM Y: 4582352,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

En aquesta intervenció es van realitzar un total de 8 rases amb una llargada diferent però amb una mateixa fondària entre 0,60 i 0,70 m. La rasa 1000 fins la 5000 es van unir finalment amb una llargada de 54,50 m. i una amplada de 0,50 m. i es situava des de l’inici del carrer fins el núm. 48. En aquestes tan sols es van detectar diversos nivells de runa (dins d’ella es va localitzar una moneda de Ferran VII, 1817) i estructures identificades com clavegueres del segle XIX. La rasa 6000 de 12 m. de llarg per 0,40 m. d’ample, comptava amb una orientació nord-oest/sud-est. Aquesta era igual a la rasa 7000 que presentava una longitud de 30 m. per 0,40 m. d’ample, orientada nord-oest/sud-est. Totes dues es van obrir al carrer Davant del Portal Nou fins la Placeta del Comerç. Els seus resultats van ser negatius ja que la cota final es trobava molt afectada per serveis actuals. Per últim, es va portar a terme la rasa 8000 que presentava una llargada de 7,40 m. de llarg per 1,10 m. d’ample, amb orientació nord-est/sud-oest. En aquesta rasa es va documentar la presència d’un mur amb una llargada de 4,80 m., el qual es podria tractar d’una part de llenç de la muralla medieval o part d’una de les dues torres circulars que presidien el Portal Nou. El fet que, per necessitat de l’obra, només poguessin excavar el tram afectat estrictament per la rasa, va dificultar concretar més aquesta hipòtesi. Malgrat tot, la documentació escrita de l’emplaçament de la muralla medieval (2n recinte), segles XIII-XIV i del Portal Nou apuntaven a que la seva localització es trobava en el lloc on s’estava intervenint. També es documentaren 56 cm. de superfície d’un nivell d’ús que podria remetre al camí de ronda.

Pend: prop_74:

  • Pend: prop_125: Notícies / documents | Pend: prop_126: 1295

    Es construeix el Portal Nou.

  • Pend: prop_125: Notícies / documents | Pend: prop_126: 1358

    S’inicia la construcció de muralla entre el Portal Nou i el convent de Santa Clara.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Estructures defensives i militars / Muralla

Pend: prop_163:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1359 - 1472 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Bo

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Tapat

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Declarat BCIN / BIC
Pend: prop_58:
Monument històric
Pend: prop_60:
20-04-1949
Pend: prop_64:
05-05-1949
Pend: prop_67:
Decret de Protecció de Castells Espanyols.
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció Legal
Pend: prop_141:
Clases

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
16 d'octubre - 6 de novembre del 2002
Pend: prop_115:
Seguiment
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Vanesa Camarasa Pedraza - ATICS SL
Pend: prop_118:
Canalització en rasa
Pend: prop_119:
FECSA-ENDESA / Ajuntament de Barcelona

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_Docu:

Llicència de Creative CommonsPend: CC_Doc_1 Pend: CC_Doc_2


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona