Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Carrer Carme 101-109

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_148:
1
Pend: prop_149:
3147
Pend: prop_95:
Carrer Carme 101-109
Pend: prop_151:
UTM X: 430311,00000 | UTM Y: 4581242,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

La motivació d’aquesta intervenció s’origina per a la redacció del projecte de rehabilitació de la finca del carrer Carme 101-109. Per aquest motiu es va preveure la realització de quatre sondejos que tenien com a objectiu l’avaluació de l’estat de conservació de la fonamentació de les estructures del edifici i de la capella de Sant Llàtzer, i com a objectiu arqueològic la documentació de les possibles restes de la finca. Així la cala 1, situada a la zona sud del pati en contacte amb l’absis de la capella de Sant Llàtzer, amidava 5,33 x 4,48 m. Es va documentar la fonamentació de l’edifici del carrer Hospital, construït al 1861; la fonamentació de l’absis de la capella de Sant Llàtzer i un estrat de runa que correspondria al moment en que es van construir els edificis del carrer Hospital (1821-1860). La cala 2 es localitzava a la zona més nord-est del pati, amb una superfície de 2’25 x 2’14 m. Aquí es van documentar restes d’un desguàs i la fonamentació dels safareigs del segle XIX, i la fonamentació de l’edifici del carrer del Carme, que segons els quarterons de Miquel Garriga i Roca, es situa a mitjans del segle XIX. La cala 3 estava situada a l’interior de la finca núm. 101-109 del carrer Carme. Aquesta amidava 2 x 2 m. En aquest cas, es van documentar diversos paviments actuals, una claveguera i la fonamentació de la façana de l’edifici del segle XIX. Per últim la cala 4, situada al nord-oest del pati, a tocar amb la façana sud de l’edifici del carrer del Carme núm. 1001-109, amidava 1 x 1,28 m. Els resultats van ser la documentació d’un desguàs en funcionament, per sota del qual va aparèixer la fonamentació dels safareigs que ocupaven aquest pati al segle XIX, ja documentats a la cala 2. En definitiva, l’actuació va aportar informació de les diverses fonamentacions dels edificis que delimiten la finca i sobre la construcció dels safareigs al segle XIX que ocupaven l’espai definit pel pati interior i dels edificis situats al carrer del Carme i carrer Hospital.

Pend: prop_74:

  • Pend: prop_125: | Pend: prop_126: 1144-1171

    Construcció de la capella romànica Sant Llàtzer que originàriament formava part de l’hospital dels malalts, mesells o leproseria, fundat pel Bisbe Guillem Torrojà.

  • Pend: prop_125: Toponímia / nomenclàtor | Pend: prop_126: 01/01/1865

    Carrer del Carme

    Pel convent del Carme, on estaven establerts, ja d'abans de l'any 1294, els religiosos de l'orde de la Verge del Mont Carmel (carmelites calçats). En l'edifici, després de l'exclaustració, s'hi establí la Universitat Literària.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Edifici de culte o religiós / Capella

Pend: prop_163:
Urbà / Medieval / 1000 - 1150 d.C.
Pend: prop_164:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Bloc de pisos

Pend: prop_163:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.

Patrimoni Immoble / Higiene i Salut / Safareig

Pend: prop_163:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Claveguera

Pend: prop_163:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.
Pend: prop_164:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - Actualitat

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Paviment

Pend: prop_163:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - Actualitat
Pend: prop_164:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - Actualitat

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Parcialment eliminat / Amb control arqueològic

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Tapat

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció Legal
Pend: prop_141:
Clases

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
26 d'octubre - 9 de novembre de 2005
Pend: prop_115:
Excavació
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Concepción Rodríguez Fernández - Veclus
Pend: prop_118:
Rehabilitació finca
Pend: prop_119:
Foment de Ciutat Vella / Ajuntament de Barcelona

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_Docu:

Llicència de Creative CommonsPend: CC_Doc_1 Pend: CC_Doc_2


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona