Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Pla Central del Raval

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
36
Codi d'illa:
6149
Adreces:
Carrer Cadena 1-3-5-7-9-11-13-15
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 430513,00000 | UTM Y: 4581223,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Pla Central del Raval

Resultats: Positius. Sense rebaix del subsòl

Descripció:

Les parcel•les del carrer Cadena, situades entre els carrers de l’Hospital i Sant Rafael, van ser traçades en desaparèixer l’antic convent de les Carmelites calçades de Barcelona. El 1869 l’Estat va expropiar-les per tal de vendre-les en subhasta pública. La venda es va produir el 19 de juliol de 1877 a favor de l’advocat, Jaume Raventós i Modolell. Poc després, el 1882, aquest va decidir vendre’s de nou tota la parcel•la. Aleshores era descrita de la següent manera: “extensión de terreno con la parte de edificios, paredes y demás que en él aún existen[…] y que constituia la casa convento con su huerto, iglesia, edificios u demás anejos que ocupaban las religiosas Carmelitas Calzadas en esta ciudad y que fue luego en su mayor parte derribado[…]” (AHPB, Antoni de Domènech, 1882). El nou adquiridor, el Banc de Lleida, va iniciar la reordenació parcel•lària dels solars l’any 1883, sota la direcció de l’arquitecte Antoni Vila Bruguera.

-Cadena, 1
El 1852 l’ajuntament de Barcelona obligà al convent a enderrocar i construir de nou la tanca del seu hort o jardí que donava al carrer Cadena. Posteriorment, el 1853, la priora del convent va demanar permís per a reedificar l’edifici preexistent. La seva façana presenta quatre nivells d’alçat (pb + 3p) amb cinc obertures en cadascun d’ells.

-Cadena, 3
Francesc Martí Bonet, aleshores propietari de la finca, va sol•licitar permís per a construir un edifici d’habitatges l’any 1883, sota la direcció de l’arquitecte Antoni Vila Bruguera. La seva façana principal presentava sis nivells d’alçat (pb + ent + 4p) amb set obertures en cadascun d’ells.

-Cadena, 5
Francesc Martí, aleshores propietari de la finca, va sol•licitar permís per a construir un edifici d’habitatges l’any 1882, sota la direcció del mestre d’obres Joan Caballé. La seva façana principal presentava sis nivells d’alçat (pb + ent + 4p) amb quatre obertures en cadascun d’ells.

-Cadena, 7
El banc de Lleida va vendre el solar de l’antic convent de les carmelites l’any 1885. Mercè Torras, aleshores propietari de la finca, va sol•licitar permís per a construir un edifici d’habitatges entre els anys 1885 i 1886. La seva façana principal presentava sis nivells d’alçat (pb + ent + 4p) amb quatre obertures en cadascun d’ells.

-Cadena, 9
Cirilo Gualdo, fabricant de gorres establert al carrer de l’Hospital, núm. 107, va adquirir el solar de l’antic convent de les carmelites l’any 1885. A poc després, el 1886, Cirilo Gualdo, va sol•licitar permís per a construir un edifici d’habitatges de nova planta, sota la direcció del mestre d’obres Josep Torres. La seva façana principal presentava sis nivells d’alçat (pb + ent + 4p) amb dues obertures en cadascun d’ells.

-Cadena, 11
En relació a les dades històriques i al projecte constructiu, vegeu l’explicació de la finca del carrer Cadena, núm. 9.

-Cadena, 13-15
Les darreres parcel•les de l’antic convent foren venudes al comerciant, Josep Basseda, l’any 1886 (AHPB Josep Fontanals, 1886). Les úniques referències documentals provenen de la data de l’aprovació del projecte (1887) i de la descripció que s'hi fa l’any 1895 (un cop va defallit Basseda): “se componen de sótanos para lagares, bajos destinados a almacen, entresuelo y cuatro pisos” (AHPB, Josep Mercader, 1895).


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Bloc de pisos

Cronologia inicial:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Bo

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Museitzat

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
2000
Tipus:
Documentació / Estudi històric
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Francesc Caballé / Reinald Gonzàlez - Veclus, S.L.
Motivació:
Documental
Promotor/propietari:
Foment Ciutat Vella, S.A./ Barcelona

Documentació

Sense contingut

Aquesta Intervenció no té documentació adjunta


Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona