Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Carrer Comerç 62

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
3
Codi d'illa:
18195
Adreces:
Carrer Comerç 62
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431792,00000 | UTM Y: 4581784,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

Els treballs d'execució per a un nou clavegueró al carrer del Comerç, 62 es van realitzar mitjançant el sistema en mina, i no pas a cel obert, com és habitual. A la galeria s'hi accedia per un pou de 2,5 m de profunditat, que es va anar ampliant a petits trams que, després de ser excavats, eren apuntalats pels operaris tècnics, amb la qual cosa dificultava la documentació de les restes arqueològiques que van anar apareixent al llarg dels 10 m de galeria.
Al llarg de tots aquests espais, es van poder documentar, a la cota més inferior, restes parcials de dos paviments medievals de l'interior d'una de les finques del carrer d'en Cruanyes, així com les restes d'un pou cec fet de carreuons de pedres grans lligats amb morter de calç de color taronja. Tots aquests elements funcionaven conjuntament i foren construïts entre el segle XIV i principis del segle XV. A la segona meitat del segle XV es va produir l'abandonament del pou cec i es van poder documentar un nou nivell de circulació i dos paviments, així com l'aixecament de dos nous murs sobre les restes anteriors. Aquestes estructures es van mantenir inalterades ja fins després de la Guerra de Successió (1702-1714).
Amb la implantació del Decret de Nova Planta (1716) es va iniciar una repressió que portar a la construcció de la Ciutadella. L'aixecament d'aquesta nova fortalesa va portar a partir del 1717 a la destrucció de gran part del barri de la Ribera per fer una gran esplanada als voltants del recinte. Al llarg de tota la mina es va poder constatar aquest fet, ja que es va documentar un negatiu d'arrasament que tallava totes les estructures muràries, i sobre el qual hi havia un estrat de runa amb pedres de diverses dimensions, així com nòduls de morter de calç blanc i una gran quantitat de material de construcció (maons i teules). Aquest darrer estrat estava segellat amb un estrat d'argila de color marró fluix, molt compactada i de 0,50 m de potència, sobre el qual es va documentar també un nivell de circulació que podria correspondre ja al nivell d'ús de l'esplanada que hi havia al voltant de la Ciutadella.
Amb l'enderrocament de les muralles i la Ciutadella a partir del 1854, l'urbanisme de la zona va tornar a canviar radicalment. L'esplanada desapareixia i el terreny tornava a ser urbanitzable. D'aquest moment es va documentar un nou estrat d'anivellament per igualar el nivell de carrer amb el passeig del Born, i també des d'aquest nivell es va poder documentar part de la rasa de construcció de l'actual edifici del número 62 del carrer del Comerç.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Casa

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1285 - 1359 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Patrimoni Immoble / Estructures defensives i militars / Esplanada

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Conservació

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció legal Ajuntament

Actuacions:

Data:
19 juny - 2 juliol de 2014
Tipus:
Seguiment
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Jordi Petit i Gil, Abans, SL
Motivació:
Construcción d'un clavegueró
Promotor/propietari:
Patrimoni Hefer, SL

Documentació

Bibliografia:

  • PETIT I GIL, J., 2016. “Carrer del Comerç, 62”, Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2014, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona, pp. 85-86

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona